Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Chwefror 2020

Chwefror 7, 2020

01/02/20              Derbyniad Diodydd a Chyngerdd efo’r ‘Alarm’ yn Venue Cymru, Llandudno

02/02/20              Taith Gerdded ‘Walk of Hope’ o Venue Cymru i Pier Llandudno

06/02/20              Ymweld â Mrs Beti Watson ar dathlu ei benblwydd yn 105 oed, Waen, Llanelwy

07/02/20              Noson Elusennol Pysgod a Sglodion Maer Y Rhyl, yn Eglwys Gatholig y Santes Fair, Y Rhyl

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ionawr 2020

Chwefror 7, 2020

14/01/20              Seremoni Ddinasyddiaeth, Rhuthun

15/01/20              Ymweld â Mr Reg Perrett ar dathlu ei benblwydd yn 100 oed, Rhuthun

27/01/20              Lansiad Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, Y Rhyl

27-01-20 launch picture

31/01/20              Noson Dathlu Gweithgaredd Cynnig yn Theatr Twm O’r Nant, Dinbych

Julie Harris (Cyflawnydd Benywaidd y Flwyddyn 2019)  yn y llun gyda Nathan Jones, Rheolwr Cynnig; Neil Holland (Cyflawnydd Gwrywaidd y Flwyddyn 2019).  Enillwyr eraill ar y noson oedd Graham Canning (Cogydd y Flwyddyn); Gavin Ellis (Arlunydd y Flwyddyn)  a Mark Owen Hughes (Perfformiwr y Flwyddyn).

 

 

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Rhagfyr 2019

Chwefror 7, 2020

05/12/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion Ysgol Pant Pastynog i Neuadd y Sir, Rhuthun

10/12/19              Dathliad y Nadolig – Gwasanaeth Carolau Sir Ddinbych, Ddinbych

14/12/19              Digwyddiad Codi Pres Vale of Clwyd MIND . Y Rhyl

15/12/19              Cyngerdd Nadolig Elusennol wedi’i drefnu ar y cyd rhwng Cadeirydd Sir y Fflint ac Uchel Siryf Clwyd, Yr Wyddgrug

20/12/19              Seremoni Ddinasyddiaeth, Rhuthun

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Tachwedd 2019

Tachwedd 28, 2019

06/11/19              Ymweliad  Cyngor Ysgol Rhos Street ac Ysgol Bryn Hedydd i Neuadd y Sir, Rhuthun

07/11/19              Noson Wobrwyo Chwaraeon Sir Ddinbych, Llangollen

08/11/19              Digwyddiad Gwobrwyo Rhagoriaeth Sir Ddinbych, Llangollen

10/11/19              Sul y Cofio – Gosod Torch yn Ninbych

15/11/19              Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun

17/11/19              Gwasanaeth Dinesig Maer Caerwys, Caerwys

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

27/11/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion i Neuadd y Sir, Rhuthun

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Hydref 2019

Tachwedd 28, 2019

01/10/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion Ysgol Gwernant, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws GG ac Ysgol Twm o’r Nant i Neuadd y Sir, Rhuthun

03/10/19              Cyngerdd Croesawu Eisteddfod yr Urdd i Sir Ddinbych, Y Rhyl

04/10/19           Dawns-Ginio Elusennol Maer Wrecsam, Wrecsam

05/10/19              Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych, Prestatyn

06/10/19              Dathliadau Penblwydd Priodas Diamwnt, Rhuddlan

07/10/19              Derbyniad a Chinio Safle Treftadaeth y Byd, Llangollen

13/10/19              Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Sir Ynys Môn, Ynys Môn

15/10/10              Cyfarfod blynyddol efo Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned, Rhuthun

17/10/19              Dathliadau penblwydd 30 oed Clwb Bowlio’r Ffrith, Prestatyn

30/10/19              Seremoni Graddio ym Mhrifysgol Glyndwr, Wrecsam

31/10/19              Sesiwn Natur Calan Gaeaf Parc Dyffryn Teg, Rhuallt

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Medi 2019

Tachwedd 28, 2019

01/09/19             Sul Dinesig Maer Llanelwy, Gadeirlan Llanelwy

06/09/19              Cyngerdd Côr y Porthmyn, Rhuddlan

09/09/19              Digwyddiad Codi Baner – Diwrnod y Gwasanaethau Brys, Rhuthun

12/09/19              Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun

14/09/19              Cyngerdd Elusennol Maer Dinbych, Dinbych

15/09/19              Gorymdaith Brwydr Prydain a digwyddiad gosod Torch, Y Rhyl

26/09/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion Ysgol Pen Barras, Ysgol Bro Famau and Ysgol Henllan i Neuadd y Sir, Rhuthun

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Awst 2019

Tachwedd 28, 2019

15/08/19              Sioe Dinbych a Fflint, Dinbych

17/08/19              Cinio’r Llywydd  –  Sioe Flodau Rhuthun, Rhuthun

25/08/19              Te Prynhawn yn Sioe Awyr Y Rhyl

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2019

Awst 14, 2019

04/07/19 – Agoriad swyddogol Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras ar safle Glasdir, gan Brif Weinidog Cymru

FM visit 4 July 2019

04/07/19 – Cyngerdd y nos – Dathliad Rhyngwladol Llangollen gyda MABON Jamie Smith

07/07/19 – Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Sir y Fflint, yn Eglwys Blwyf y Santes  Eurgain a Sant  Pedr yn Llaneurgain

07/07/19 – Dydd Sul Dinesig Maer Dinbych yn Eglwys y Santes Fair, Dinbych

Denbigh Civic Service

12/07/19 – Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun

14/07/19 – Gwasanaeth Dinesig Maer Rhuthun, yn Eglwys Sant Pedr, Rhuthun

19/07/19 – Digwyddiadau Darllen yn Dda Dementia a Boots yn Llyfrgell Dinbych

21/07/19 – Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd yng Nghapel Cefn Meiriadog

Civic Service - David Phythion

22/07/19 – Cinio Swyddogol i’w gynnal yn Sioe Frenhinol Cymru, ar faes y Sioe, Llanfair-ym-Muallt

24/07/19—Digwyddiad Parc Bruton, yng Ngwarchodfa Natur Parc Bruton

27/07/19 – Cystadleuaeth Cneifio Ryngwladol yn Fferm Rhug, Corwen

29/07/19—Noson Lên yn Llyfrgell Dinbych

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mehefin 2019

Awst 14, 2019

06/06/19 – Digwyddiad Superkids yn yr Hen Lyfrgell, Raikes Lane, Yr Wyddgrug

06/06/19 – Dathliad Pen-blwydd yr Young Dragons yn 10 oed, yng Ngwesty’r Nant Hall, Prestatyn.

07/06/19 – Arddangosfa o waith a grëwyd yn Superkids;  Maes Ymarfer Cwrs Golff Eat the Green, Bodelwyddan

08/06/19 – Garddwest Clwb Rotari Llangollen  a gynhelir ym Mhlas Newydd, Llangollen

15/06/19 – Seremoni Ailgysegru Bedd Milwr a Gosod Torch yn Eglwys Trefnant

15/06/19 – Rali Flynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Clwyd yng Ngholeg Llysfasi

25/06/19 – Cyngerdd Agoriadol Gŵyl Gerddorol Ryngwladol Gogledd Cymru, yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy

26/06/19 – Digwyddiad Chwifio’r Faner ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Milwyr Wrth Gefn, yn Neuadd y Sir, Rhuthun

26-06-19 Armed Forces Flag Flying

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2019

Awst 14, 2019

15/05/19 – Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a Noson Sefydlu’r Maer, Y Rhyl

16/05/19 – Ymweliad y Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol â’r Safle Treulio Anaerobig yn y Waen, Rhuallt

25/05/19 – Diwrnod y Lluoedd Arfog a Rhyddfraint y Sir i Wasanaeth Llongau Tanfor y Llynges, Caergybi