Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mawrth 2017

01/03/17 –  Agor Llyfrgell Rhuddlan

Roedd yn ddiwrnod balch yn Rhuddlan ar 1 Mawrth gydag agoriad y llyfrgell ar ei newydd wedd. Roeddwn wrth fy modd o gael agor y llyfrgell newydd, yn enwedig gan fy mod wedi bod yn ymweld â’r llyfrgell ers hanner can mlynedd. Mae’r ystafell gymunedol newydd wedi cael ei henwi’n Phillip Jones Griffiths a oedd yn byw yn Lôn Hylas, ychydig ddrysau oddi wrthyf i. Roedd ei fam yn rhedeg siop fferins o’i pharlwr!

01.03.17 –  Roedd yn fraint ac yn anrhydedd i mi gynrychioli Sir Ddinbych yn rhif 10 Downing Street. Fe wnaethant Gymru’n falch gyda chôr Cymraeg, telynydd, cynnyrch Cymreig a channoedd o gennin Pedr i gyd o amgylch rhif 10. Roedd yn werth chweil gweld gofalwr ifanc o Sir Ddinbych yn cael gwobr oddi wrth y Prif Weinidog.

Downing Street

03.03.17 – Dawns Elusennol Maer Llanelwy

08.03.17 – Pen-blwydd yr Arglwydd Langford yn 105

Cefais wahoddiad i Blas Bodrhyddan i ddanfon cerdyn i’r Arglwydd Langford ar ei ben-blwydd yn 105 oed.

Ein preswylydd hynaf yn Rhuddlan, mae’n ŵr hynod gyda chymaint o straeon difyr i’w hadrodd.

Lord Langfords 105th

13.03.17 – Seremoni Codi Baner – Diwrnod y Gymanwlad, Neuadd y Sir, Rhuthun

130317 Commonwealth

13.03.17 –  Cyflwyno llun i Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog

15.03.17  –  Digwyddiad ‘Witchcraft and Wizardry’ yn ysgol Bodfari – rhan o Wythnos Gwyddoniaeth Brydeinig, Bodfari

17.03.17  –  Cinio Elusennol Cadeirydd Sir y Fflint, New Brighton

18.03.17  – Cinio Elusennol Maer Rhuthun, Rhuthun

21.03.17  – Seremoni Ddinasyddiaeth, Rhuthun

29.03.17 – Cynhyrchiad Ysgol Fairholme o Oliver yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych

31.03.17 – Noson Cabaret 60 Mlwyddiant yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy

 

 

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: