Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Hydref 2017

06/10/17 – Dawns a Chinio Elusennol Maer Wrecsam, Wrecsam

08/10/17 – Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Ynys Môn (mynychodd yr Is-Gadeirydd)

10/10/17 – Lansiad swyddogol Caffi Porters yn Llyfrgell y Rhyl

Prynhawn llwyddiannus, gan gadarnhau fy mod wedi defnyddio’r caffi ers iddo agor ym mis Rhagfyr 2016.

Yn rhinwedd fy swydd fel Cadeirydd bu i mi longyfarch tîm CAIS am agor 5 siop goffi hyd yma, a byddan nhw’n gweini lluniaeth ysgafn yn dilyn fy Ngwasanaeth Carolau ar 4 Rhagfyr yn Eglwys Sant Tomos, y Rhyl.

Cafodd CAIS ddiwrnod llwyddiannus iawn heddiw yn Llyfrgell y Rhyl, gydag aelodau o’r cyhoedd y darganfod sut y gallan nhw dderbyn cymorth y tîm i ennill cymwysterau a dychwelyd i weithio. O’r 119 o bobl ddi-waith y maen nhw wedi eu helpu mae 51 wedi derbyn gwaith ac mae dros 200 o gymwysterau wedi ei hennill, sy’n galonogol iawn.

13/10/17 – Gwobrau Your Champions Scottish Power yng Ngwesty St. George, Llandudno

15/10/17 – Gwasanaeth Dinesig Maer Prestatyn yn Eglwys Sant Melyd, Gallt Melyd

21/10/17 – Agoriad swyddogol neuadd chwaraeon/theatr ac estyniad meithrin newydd Ysgol Fairholme, Llanelwy (mynychodd yr Is-Gadeirydd)

24/10/17 – Gwobrau’r Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghanolfan yr Optic, Llanelwy

26/10/17 – Ymweliad Cyngor Ysgol i Neuadd y Sir, Rhuthun

26/10/17 – Digwyddiad Cyngor yr Ifanc yn Neuadd y Sir, Rhuthun

27/10/17 – Cinio ymddeol Mr Trefor Jones CVO CBE, Cadeirydd Hosbis Sant Cyndeyrn, Llanelwy

28/10/17 – Agor Apêl y Pabi yn Morrisons, y Rhyl

31/10/17 – Dathlu pen-blwydd Mr Ernest Frobisher yn 104, Gallt Melyd

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: