Proffill – Cynghorydd Peter Scott

Mae’r Cynghorydd Peter Scott wedi cael ei benodi yn Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer 2018/2019. Mae wedi cynrychioli Gorllewin Llanelwy fel Cynghorydd Sir ers mis Mai 2017 ac mae wedi bod yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad Craffu ar Berfformiad, Pwyllgor Trwyddedu a sawl is-bwyllgor.

Mae’r Cynghorydd Scott wedi bod yn Gynghorydd Dinas Llanelwy ers 2008 hefyd. Roedd yn Ddirprwy Faer Llanelwy yn 2012/13 ac ef oedd Maer Llanelwy yn 2014/15.
Cafodd ei eni yn Little Leigh, Northwich ac mae wedi bod yn briod â Susan am 49 mlynedd ac mae ganddynt 3 o blant (Elaine, Gavin a Lewis). Mae ganddynt 10 o wyrion ac wyresau hefyd, 1 yn brin o allu ffurfio tîm pêl-droed!

Cafodd y Cynghorydd Scott ei addysg yn Sir Gaer gan fynychu Ysgol Ramadeg Sir John Deans i Fechgyn nes ei fod yn 16 oed ac yna fe aeth yn Beiriannydd Sifil dan hyfforddiant. Tra roedd yn hyfforddi fe fynychodd Coleg Canol Sir Gaer lle dechreuodd ar ei yrfa rygbi gan chwarae i S J D.

Mae wedi cael gyrfa amrywiol iawn gan gynnwys gyrru peiriannau symud pridd i adeiladu priffordd yr M56, Peiriannydd Ffôn i’r Swyddfa Bost a Rheolwr Tafarn ar gyfer Bass Charrington. Tra roedd gyda Bass ef oedd y Rheolwr Hyfforddi, gan hyfforddi darpar reolwyr.

Symudodd y Cynghorydd Scott i Lanelwy yn 1987 i redeg tafarn Y Plough ar Y Ro a threuliodd 4 blynedd wych yno yn rhedeg tîm pêl-droed, tîm dartiau, tîm pŵl a hyd yn oed tîm dominos. Tra roedd yno dechreuodd ymwneud â Chlwb Bowlio Llanelwy, ac mae’n dal i chwarae yno. Cynghorydd Scott ydi Trysorydd Cymdeithas Bowlio Cymru.

Aeth ymlaen i weithio i Snowdonia Cheese yn Ninbych nes iddo ymddeol yn fuan yn 2012.

Mae’r Cyng. Scott yn edrych ymlaen yn fawr iawn at gynrychioli Sir Ddinbych yn ei rôl fel Cadeirydd yn ystod y flwyddyn i ddod. Ei elusen ar gyfer Llanelwy eleni ydi Hosbis Cyndeyrn, Llanelwy. Y Cynghorydd Meirick Lloyd-Davies fydd Is-Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych, a chaplan y Cadeirydd fydd Nigel Williams, Deon Llanelwy.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: