Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2018

16/05/18 – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a seremoni Urddo Maer yn Neuadd y Dref y Rhyl.

17/05/18 – Ymweliadau gan Ysgolion Cynradd i Neuadd y Sir, Rhuthun

18/05/18 – Torri’r dywarchen gyntaf yn Ysgol Carreg Emlyn

Roedd hwn yn ddiwrnod hyfryd arall a mwynheais gael yr holl blant ysgol yno. Un o’r uchafbwyntiau oedd cael eistedd yn y peiriant tyrchu er na chefais danio’r injan!

Ysgol Carreg Emlyn

21/05/18 – Canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol – Hedfan y Faner yn Neuadd y Sir, Rhuthun

Yn rhan o ddathliadau ar hyd a lled y wlad i ddangos ein gwerthfawrogiad ac i ddathlu canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol fel y Llu Awyr annibynnol cyntaf,  fe wnaethom hedfan y faner i ddangos ein gwerthfawrogiad am gyfraniad ymroddedig a wnaed gan ddynion a merched y llu awyr er mwyn cyfarch y rhai sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd, y rhai sydd eisoes wedi gwasanaethu a’r rhai a gyflawnodd yr aberth eithaf wrth amddiffyn eu gwlad.  Roedd yr haul yn tywynnu a chawsom gyfle i gwrdd ag un cyn-filwr o’r Llu Awyr  Brenhinol nad oedd wedi mynychu digwyddiadau fel ein un ni o’r blaen, ac roedd yn falch iawn o allu dod draw.  21-05-18 RAF collage

23/05/18 – Roeddwn i’n bresennol yn agoriad Llyfrgell Llanelwy a Siop Un Alwad heddiw ar ddiwrnod godidog arall.

Fe ganodd disgyblion o Ysgol Esgob Morgan, Ysgol VP Llanelwy a Mali Elwy o Ysgol Uwchradd Glan Clwyd ar gyfer y gwesteion a phreswylwyr Llanelwy yn ystod yr agoriad swyddogol.  Cafwyd areithiau gen i, Maer Llanelwy y Cynghorydd Colin Hardie a’i ddirprwy y Cynghorydd John Roberts.  Diolch i’r Prif Lyfrgellydd Bethan am y cyflwyniadau ac am edrych ar ein hôl.

Mae’r Llyfrgell a’r Siop Un Alwad yn edrych yn wych ac yn glod i Gyngor Sir Ddinbych a Chyngor Dinas Llanelwy.

St. Asaph Library Opening

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s


%d bloggers like this: