Archive for Gorffennaf, 2018

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2018

Gorffennaf 6, 2018

01/07/18 – Cadeirydd Gwasanaeth Dinesig Sir y Fflint a gynhaliwyd yn Eglwys Plwyf y Santes Fair a Dewi Sant yn y Fflint.

06/07/18 – Agoriad swyddogol Campfa Awyr Agored Rhuddlan yng Nghae Chwarae Admiral, Rhuddlan

Rhuddlan Air Gym

08/07/18 – Aethom i Wasanaeth Dinesig Maer Rhuthun, ddydd Sul 8 Gorffennaf yn Eglwys San Pedr, gyda chinio dinesig braf iawn i ddilyn yng Nghlwb Gwledig y Vale yn Rhuthun.

12/07/18 – Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun ar gyfer 6 aelod newydd i’r Ymerodraeth Brydeinig, ynghyd â’r Arglwydd Raglaw. Cyflwynodd yr Arglwydd Raglaw dystysgrifau ac fe wnes i gyflwyno swfenîr gan Gyngor Sir Ddinbych.

13/07/18 – Ymunodd Ellen Williams-Lumb a minnau ddisgyblion a chyn-ddisgyblion Ysgol Rhewl am brynhawn o ddathliadau ac edrych yn ôl wrth i’r ysgol gau heddiw ar ôl 100 mlynedd.

Rhewl School with Headmistress Ellen Williams Lumb

Am brynhawn difyr, gyda llawer i weld; rhoddwyd lluniau i fyny o amgylch yr ysgol. Roedd y siop losin yn llwyddiant ysgubol, a ges i fag mawr fy hun!

19/07/18 – Gwyneth Kensler a minnau yn lansiad Arddangosfa Tom Pryce yn Amgueddfa Dinbych heno.

Mae’n deyrnged arbennig i fywyd Tom, cyflwynodd Gwyneth yr arddangosfa ac esbonio sut y caiff ei noddi. Mae’r Amgueddfa’n cynnwys arddangosfeydd ar Ysbyty Iechyd Meddwl Dinbych, Gorsaf Dinbych a’r hen Waith Argraffu hefyd.

Mae’n ychwanegiad gwych i atyniadau Dinbych.