Archive for Medi, 2018

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Medi 2018

Medi 26, 2018

02/09/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Dinesig Maer Llanelwy yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Cafwyd diwrnod braf gyda phobl Llanelwy.

03/09/18 – Diwrnod y Llynges Fasnachol – Codi’r Lluman Goch ar gyfer Diwrnod y Llynges Fasnachol ar y polion fflagiau y tu allan i Neuadd y Sir, Rhuthun.  Roedd yn wych gweld gymaint o bobl yn mynychu’r digwyddiad hwn, ac yn bleser croesawu Mr Ted Evans, 96 a ymunodd â’r Llynges Fasnachol ym 1936 fel gwas caban, rhoddodd gipolwg i ni ar bwysigrwydd sylweddol a’r amodau byw a oedd yn aml iawn yn beryglus yn y Llynges Fasnachol.

07/09/18 – Diwrnod y Gwasanaethau Brys – dyma’r flwyddyn gyntaf i ni gynnal y digwyddiad codi baner hwn er mwyn cydnabod a diolch i’n gwasanaethau 999.  Cynhaliwyd y digwyddiad ger polion fflagiau y tu allan i Neuadd y Sir, Rhuthun, a buom yn lwcus iawn i gael aelodau o’r Heddlu, y Gwasanaeth Ambiwlans, a Gwasanaeth Dân yn bresennol.

999

07/09/18 – Seremoni Arwyddo Panel yn Ysgol Carreg Emlyn – codwyd fframwaith yr ysgol yn ystod gwyliau’r haf felly arwyddom un o’r paneli mewnol, roedd plant yr ysgol yn gyffrous ac yn hapus iawn â datblygiad yr ysgol.

Carreg Emlyn

08/09/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth a Pharêd i ddathlu Canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol yn y Gadeirlan ym Mangor fel rhan o’r Dathliadau Pen-blwydd yn 100.  Daeth nifer o bobl i’r Gadeirlan ar ddiwrnod annifyr a hithau’n tywallt y glaw trwy’r dydd.  Yn anffodus, o ganlyniad i’r tywydd garw, ni fu’n bosibl cynnal yr hediad yn yr awyr.

13/09/18 – Ymwelodd Ysgol Pen Barras â swyddfeydd Cyngor Sir Ddinbych a Siambr y Cyngor yn Rhuthun.

13/09/18 –  Arwyddo panel yn Ysgol Llanfair DC a gosodwyd y panel hwnnw ar wal yr Ysgol wedi hynny.

16/09/18 – Seremoni gosod torch o flodau yn Y Rhyl i ddathlu Brwydr Prydain â Chadéts yr Awyrlu Brenhinol. Cafwyd Gwasanaeth yn Eglwys Sant Thomas, Y Rhyl i ddilyn.

16/09/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Conwy yn Eglwys y Santes Fair Magdalen, Cerrigydrudion. Roedd yn wasanaeth da a chafwyd de prynhawn yn y Llew Gwyn i ddilyn.

20/09/18 –  Cynhaliwyd digwyddiad gwybodaeth gan Superkids Gogledd Cymru yn eu groto yn yr Hen Lyfrgell, Raikes Lane, Yr Wyddgrug.  Mae’r Elusen yn anfon anrhegion Nadolig i blant sydd â rhieni nad ydynt yn gallu darparu ar eu cyfer ar hyn o bryd. Maent bob amser yn chwilio am anrhegion, cyfraniadau a gwlân. Mae hi’n elusen arbennig iawn.

21/09/18 –  Arwyddo panel yn safle Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl.

Rhyl school - IMG_2832

23/09/18 – Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy.  Diwrnod llwyddiannus iawn gyda dros 150 o bobl yn bresennol i gyd wedi mwynhau’r Gwasanaeth.

.