Archive for Hydref, 2018

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Hydref 2018

Hydref 24, 2018

04/10/18 – Agoriad swyddogol Llyfrgell Dinbych yn dilyn ailwampio diweddar.  Rhoddais groeso i bawb a oedd yn bresennol ac roedd Dafydd Lloyd Ellis yno i gynrychioli Llywodraeth Cymru ac i roi araith. Roedd yn ddymunol iawn cael gweld y llyfrgell ar ei newydd wedd.

Yn ddiweddarach yn y bore, es i Ganolfan Gerddoriaeth Dinbych, lle’r oedd Kirsty Williams yn bresennol, a wrandawodd ar sylwadau gan staff y ganolfan gerdd, gan ddweud wrthi sut yr oeddent yn gwella’r gwersi cerdd ar gyfer disgyblion o amgylch Dinbych.

14/10/18 – Ymwelom â Llangefni, Ynys Môn ar gyfer Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Cyngor Môn.

Roedd hwn yn Wasanaeth braf iawn gyda the prynhawn i ddilyn yn Neuadd y Dref.

15/10/18 – Ymweliad Ysgol â Siambr y Cyngor

19/10/18 – Mynychwyd Llyfrgell y Rhyl i groesawu Eluned Morgan AC ar wib-ymweliad i weld gwaith y Prosiectau Cymunedau Am Waith a Chymunedau Am Waith A Mwy yn y Llyfrgell. Roedd Eluned llawn edmygedd am y gwaith a wnaed gan y tîm yno.

Rhyl Library

19/10/18 – Dawns a Chinio Elusennol Maer Wrecsam, Wrecsam yng Ngwesty’r Ramada, Wrecsam.

20/10/18 – Gorseddu Canghellor a Beili Tŷ Ddewi ac ymweliad Prior Cymru â Gogledd Cymru a gynhaliwyd yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy.

28/10/18 – Fe wnaethom fynychu Gwasanaeth Dinesig Maer Caerwys, a gynhaliwyd yn Eglwys Blwyf Sant Mihangel, Caerwys.  Gwasanaeth hyfryd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA