Archive for Rhagfyr, 2018

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Rhagfyr 2018

Rhagfyr 14, 2018

04/12/18 – Dathliad y Nadolig – Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau Sir Ddinbych yn  Eglwys Plwyf Llanelwy.  Noson o gerddoriaeth a dathlu ar ddechrau cyfnod y Nadolig.  Cafodd pawb noson hyfryd.

11/12/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun

12/12/18 – Dechrau cynnar bore ‘ma er mwyn ymweld â Swyddfa Ddidoli’r Post Brenhinol yn y Rhyl.  Cefais daith o amgylch y swyddfa gan Reolwr y Swyddfa, Graham Simpson (ar ochr dde’r llun).  Roedd y swyddfa’n brysur iawn gyda rhuthr y Nadolig ond roedd pawb yn gwrtais iawn gan ddod o hyd i’r amser i siarad â mi.  Fe hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’r holl staff yn ogystal â Didoli Llawen!

20181212 Rhyl Sorting Office

 

14/12/18  Cafodd y llun yma o fi a Sue ei gymryd yn Nathliad Elusennol Penblwydd Maer Dinbych yn 50 oed. Roedd y noson yn un pleserus iawn efo cwmpeini da a deuawd ‘Country and Western’ yn ein diddanu drwy’r nos.

Cawsom croeso cynnes iawn a hoffwn ddiolch yn fawr i Catherine am noson wych.

Mayor of Denbigh 50th

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Tachwedd 2018

Rhagfyr 14, 2018

11/11/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa Arbennig i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghadeirlan Llanelwy.

11/11/18 – Diwedd y Frwydr – cynhaliwyd gwasanaeth coffa yn y prynhawn yn Eglwys y Santes Fair, Rhuddlan.

15/11/18 – Cynhaliwyd Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun

21/11/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun