Archive for Chwefror, 2019

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ionawr 2019

Chwefror 7, 2019

17/01/19 – Roedd y Seremoni Ddinasyddiaeth ar y 17eg ar y Neuadd y Dref, Rhuthun, yn achlysur braf iawn. Dwi’n credu bod 5 Dinesydd newydd o bob cwr o’r byd yn bresennol.

20190117_142527_001.jpg

25/01/19 – Cynhaliwyd Dathliadau Gweithgareddau Cynnig ar y 25 yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych.

Cawsom ein diddanu gan nifer o oedolion diamddiffyn gyda chyflwyniadau yn amrywio o goginio, traethodau, canu, celf, cerdded a physgota a barodd rhwng 7.00pm a 9.30pm. Ar ôl hyn, cafwyd bwffe yn y Theatr, yn anffodus ni wnaethom ennill unrhyw un o’r gwobrau raffl hael!!

Hoffem ddiolch i Nathan a’i dîm am edrych ar ein holau gyda’r nos, a gwnaethom fwynhau hyn yn fawr iawn.