Archive for Ebrill, 2019

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ebrill 2019

Ebrill 30, 2019

04/04/19 Ymweliad Gweinidogol gan Hannah Blythin AM â’r Rhyl.  Roedd y tywydd yn ofnadwy ar y diwrnod y bu i’r Gweinidog ymweld â’r Rhyl, fe wnaeth fwrw drwy gydol yr amser y buom yn cerdded o amgylch y Dref. Dechreuodd yr ymweliad yn SC2 ac roedd y Gweinidog yn hoff iawn o’r fan honno, yna aethpwyd a hi o amgylch datblygiadau eraill yng Nghanol y Dref

05/04/19 Cyngerdd Elusen Cadeirydd Cyngor Sir Ynys Môn yn Ysgol Gyfun Llangefni.   Dyma sioe fin nos ardderchog gyda 3 act wych. Uchafbwynt y noson oedd Gruffydd Wyn Roberts a ymddangosodd ar Britain’s Got Talent 2018, sy’n dalentog iawn, ac roedd arian a godwyd yn mynd at elusen y Cadeirydd, sef  Hosbis newydd Ynys Môn Dewi Sant.

25/04/19 Cyflwyno Tystysgrif ynglŷn â statws Rhuthun fel ‘Tref sy’n Gyfeillgar i Fysiau’yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun.  Cyflawniad gwych gan Gyngor Tref Rhuthun sydd wedi gweithio yn galed iawn i gael y wobr hon o fod yn dref gyfeillgar i fysiau. Rwy’n credu mai 5 o drefi / dinasoedd cyfeillgar i fysiau sydd gan Gymru gyda Rhuthun bellach yn un ohonynt a mwy fesul poblogaeth na gweddill y DU.

Coach friendly

26/04/19 – Noson Sgod a Sglod Maer Rhuddlan a Chwis Lluniau Rhuddlan.  Cynhaliwyd noson yng Nghanolfan Gymunedol Rhuddlan er mwyn codi arian ar gyfer Elusen Maer Rhuddlan, y Cynghorydd Gareth Rowlands, sef Clwb Chwaraeon Cadair Olwyn Rhyl Raptors.  Roedd y noson yn cynnwys cwis am Rhuddlan (doedden ni ddim yn llwyddiannus iawn ynddo) a swper sgod a sglod, oedd yn fwy llwyddiannus i ni!

27/04/19 Noson Elusen Maer Tref y Rhyl.  Cynhaliwyd y digwyddiad hwn yn Neuadd y Dref Y Rhyl er mwyn codi arian ar gyfer elusennau o ddewis Maer Y Rhyl, y Cynghorydd Win Mullen-James,  sef Cangen Ysbyty Glan Clwyd o Sefydliad Prydeinig Y Galon a Chanolfan Merched Gogledd Cymru.  Rhoddodd nifer o bobl eu hamser am ddim i helpu’r Maer.  Un o’r uchafbwyntiau oedd Côr o Mind, roedd y gynulleidfa yn eu dagrau. Codwyd £700 ar y noson, da iawn bawb.

30/04/19   Dathliad/Digwyddiad Menter Gogledd Cymry, yng Nghanolfan Busnes Llandudno.   Diwrnod fendigedig yn edrych ar y stondinau ac yn cyflwyno gwobrau I blant dyfeisgar o ysgolion ar draws Gogledd Cymru. Ysgol John Bright Llandudno oedd yn fuddugol.