Archive for Mai, 2019

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2019

Mai 20, 2019

03/05/19 – Sefydliad y Maer a Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Dinbych, yn Neuadd y Dref, Dinbych.

Noson yn gwylio sefydliad Maer newydd Dinbych (Cyng Gaynor Wood-Tickle). Cafodd y cyn Faer ei diolch am ei holl waith caled, a wedyn cafwyd lluniaeth ysgafn.

10/05/19 – Noson Elusennol Maer Prestatyn mewn ‘Marquee’ yng Ngwesty Nant Hall, Prestatyn. Cafwyd noson pleserus efo adloniant cerddorol a Karaoke. Ar y noson, codwyd £1300 gan y Maer, Y Cyng. Anton Sampson tuag at y RNLI.