Archive for Awst, 2019

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2019

Awst 14, 2019

04/07/19 – Agoriad swyddogol Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras ar safle Glasdir, gan Brif Weinidog Cymru

FM visit 4 July 2019

04/07/19 – Cyngerdd y nos – Dathliad Rhyngwladol Llangollen gyda MABON Jamie Smith

07/07/19 – Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Sir y Fflint, yn Eglwys Blwyf y Santes  Eurgain a Sant  Pedr yn Llaneurgain

07/07/19 – Dydd Sul Dinesig Maer Dinbych yn Eglwys y Santes Fair, Dinbych

Denbigh Civic Service

12/07/19 – Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun

14/07/19 – Gwasanaeth Dinesig Maer Rhuthun, yn Eglwys Sant Pedr, Rhuthun

19/07/19 – Digwyddiadau Darllen yn Dda Dementia a Boots yn Llyfrgell Dinbych

21/07/19 – Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd yng Nghapel Cefn Meiriadog

Civic Service - David Phythion

22/07/19 – Cinio Swyddogol i’w gynnal yn Sioe Frenhinol Cymru, ar faes y Sioe, Llanfair-ym-Muallt

24/07/19—Digwyddiad Parc Bruton, yng Ngwarchodfa Natur Parc Bruton

27/07/19 – Cystadleuaeth Cneifio Ryngwladol yn Fferm Rhug, Corwen

29/07/19—Noson Lên yn Llyfrgell Dinbych

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mehefin 2019

Awst 14, 2019

06/06/19 – Digwyddiad Superkids yn yr Hen Lyfrgell, Raikes Lane, Yr Wyddgrug

06/06/19 – Dathliad Pen-blwydd yr Young Dragons yn 10 oed, yng Ngwesty’r Nant Hall, Prestatyn.

07/06/19 – Arddangosfa o waith a grëwyd yn Superkids;  Maes Ymarfer Cwrs Golff Eat the Green, Bodelwyddan

08/06/19 – Garddwest Clwb Rotari Llangollen  a gynhelir ym Mhlas Newydd, Llangollen

15/06/19 – Seremoni Ailgysegru Bedd Milwr a Gosod Torch yn Eglwys Trefnant

15/06/19 – Rali Flynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Clwyd yng Ngholeg Llysfasi

25/06/19 – Cyngerdd Agoriadol Gŵyl Gerddorol Ryngwladol Gogledd Cymru, yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy

26/06/19 – Digwyddiad Chwifio’r Faner ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Milwyr Wrth Gefn, yn Neuadd y Sir, Rhuthun

26-06-19 Armed Forces Flag Flying

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2019

Awst 14, 2019

15/05/19 – Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a Noson Sefydlu’r Maer, Y Rhyl

16/05/19 – Ymweliad y Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol â’r Safle Treulio Anaerobig yn y Waen, Rhuallt

25/05/19 – Diwrnod y Lluoedd Arfog a Rhyddfraint y Sir i Wasanaeth Llongau Tanfor y Llynges, Caergybi