Archive for Tachwedd, 2019

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Tachwedd 2019

Tachwedd 28, 2019

06/11/19              Ymweliad  Cyngor Ysgol Rhos Street ac Ysgol Bryn Hedydd i Neuadd y Sir, Rhuthun

07/11/19              Noson Wobrwyo Chwaraeon Sir Ddinbych, Llangollen

08/11/19              Digwyddiad Gwobrwyo Rhagoriaeth Sir Ddinbych, Llangollen

10/11/19              Sul y Cofio – Gosod Torch yn Ninbych

15/11/19              Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun

17/11/19              Gwasanaeth Dinesig Maer Caerwys, Caerwys

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

27/11/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion i Neuadd y Sir, Rhuthun

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Hydref 2019

Tachwedd 28, 2019

01/10/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion Ysgol Gwernant, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws GG ac Ysgol Twm o’r Nant i Neuadd y Sir, Rhuthun

03/10/19              Cyngerdd Croesawu Eisteddfod yr Urdd i Sir Ddinbych, Y Rhyl

04/10/19           Dawns-Ginio Elusennol Maer Wrecsam, Wrecsam

05/10/19              Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych, Prestatyn

06/10/19              Dathliadau Penblwydd Priodas Diamwnt, Rhuddlan

07/10/19              Derbyniad a Chinio Safle Treftadaeth y Byd, Llangollen

13/10/19              Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Sir Ynys Môn, Ynys Môn

15/10/10              Cyfarfod blynyddol efo Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned, Rhuthun

17/10/19              Dathliadau penblwydd 30 oed Clwb Bowlio’r Ffrith, Prestatyn

30/10/19              Seremoni Graddio ym Mhrifysgol Glyndwr, Wrecsam

31/10/19              Sesiwn Natur Calan Gaeaf Parc Dyffryn Teg, Rhuallt

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Medi 2019

Tachwedd 28, 2019

01/09/19             Sul Dinesig Maer Llanelwy, Gadeirlan Llanelwy

06/09/19              Cyngerdd Côr y Porthmyn, Rhuddlan

09/09/19              Digwyddiad Codi Baner – Diwrnod y Gwasanaethau Brys, Rhuthun

12/09/19              Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun

14/09/19              Cyngerdd Elusennol Maer Dinbych, Dinbych

15/09/19              Gorymdaith Brwydr Prydain a digwyddiad gosod Torch, Y Rhyl

26/09/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion Ysgol Pen Barras, Ysgol Bro Famau and Ysgol Henllan i Neuadd y Sir, Rhuthun

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Awst 2019

Tachwedd 28, 2019

15/08/19              Sioe Dinbych a Fflint, Dinbych

17/08/19              Cinio’r Llywydd  –  Sioe Flodau Rhuthun, Rhuthun

25/08/19              Te Prynhawn yn Sioe Awyr Y Rhyl