Archive for Chwefror, 2020

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Chwefror 2020

Chwefror 7, 2020

01/02/20              Derbyniad Diodydd a Chyngerdd efo’r ‘Alarm’ yn Venue Cymru, Llandudno

02/02/20              Taith Gerdded ‘Walk of Hope’ o Venue Cymru i Pier Llandudno

06/02/20              Ymweld â Mrs Beti Watson ar dathlu ei benblwydd yn 105 oed, Waen, Llanelwy

07/02/20              Noson Elusennol Pysgod a Sglodion Maer Y Rhyl, yn Eglwys Gatholig y Santes Fair, Y Rhyl

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ionawr 2020

Chwefror 7, 2020

14/01/20              Seremoni Ddinasyddiaeth, Rhuthun

15/01/20              Ymweld â Mr Reg Perrett ar dathlu ei benblwydd yn 100 oed, Rhuthun

27/01/20              Lansiad Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, Y Rhyl

27-01-20 launch picture

31/01/20              Noson Dathlu Gweithgaredd Cynnig yn Theatr Twm O’r Nant, Dinbych

Julie Harris (Cyflawnydd Benywaidd y Flwyddyn 2019)  yn y llun gyda Nathan Jones, Rheolwr Cynnig; Neil Holland (Cyflawnydd Gwrywaidd y Flwyddyn 2019).  Enillwyr eraill ar y noson oedd Graham Canning (Cogydd y Flwyddyn); Gavin Ellis (Arlunydd y Flwyddyn)  a Mark Owen Hughes (Perfformiwr y Flwyddyn).

 

 

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Rhagfyr 2019

Chwefror 7, 2020

05/12/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion Ysgol Pant Pastynog i Neuadd y Sir, Rhuthun

10/12/19              Dathliad y Nadolig – Gwasanaeth Carolau Sir Ddinbych, Ddinbych

14/12/19              Digwyddiad Codi Pres Vale of Clwyd MIND . Y Rhyl

15/12/19              Cyngerdd Nadolig Elusennol wedi’i drefnu ar y cyd rhwng Cadeirydd Sir y Fflint ac Uchel Siryf Clwyd, Yr Wyddgrug

20/12/19              Seremoni Ddinasyddiaeth, Rhuthun